Jump to content

Reprezentacja Polski


Recommended Posts

Ale robicie zamieszanie z tym Szpakiem :]

Ocenia? mo?emy, krytykowa? itp - ale to nie zmienia faktu, ?e mamy 3 punkty. I nie ma co si? wi?cej rozwodzi? nad tym meczem - i w takim aspekcie nale?y rozpatrywa? s?owa Szpakowskiego.

Za to sztab ma tyle materia?u, ?e kolega Nawa?ka to do poniedzia?ku powinien siedzie? przy laptopie. I niech sobie oni oceniaj? i wyci?gaj? wnioski.

Ja o tym meczu chc? jak najszybciej zapomnie?.

Link to comment

Skal? FM:

 

Boruc [4] - zawalona bramka, niepewny w ka?dej interwencji. W kolejnym meczu powinien usi??? na ?awce. Ka?dy jego kontakt z pi?k? przyprawia? mnie o palpitacje serca :]

Wasilewski [5] - to ten z bia?ymi w?osami? Jedno ofensywne wej?cie przez ca?y mecz a poza tym niewidoczny.

B?k [7] - obok marno?ci naszej defensywny najlepszy gracz.

Dudka [5] - wspó?winowajca przy utracie bramki. Tyle o nim s?ysza?em w tym meczu. Obok Buruka najs?absze ogniwo reprezentacji.

?ew?akow [6] - Nic nie zawali? i niczym si? nie wyró?ni?.

 

B?aszczykowski [7] - poszala? sobie w pierwszej po?owie i zosta? zmieniony ale ogólnie nie wypad? ?le.

Lewandowski [6] - kolejny z graczy, którzy przeszli obok meczu. Te strza?y panu Bogu w okno móg? sobie darowa?.

Krzynówek [8] - od 60. minuty najlepszy gracz na boisku. To co robi? do wyrównania lepiej przemilcze?.

?urawski [5] - razem ze swoim koleg? z Celticu wypad z reprezentacji. Równie ?enuj?cy jak Boruc i Dudka. Jak odnajdzie form? to z przyjemno?ci? popatrz? na jego gr? ale takiego ogl?da? go nie chc?.

 

Smolarek [7] - gdyby nie bramka powiedzia?bym, ?e równie? przeszed? obok meczu ;)

Rasiak [6] - bezbarwny

 

Rezerwowi:

 

Saganowski [7,5] - je?eli do tej pory wszystkie podej?cia Sagana do reprezy by?y s?abe tak to by?o znakomite. To on zamiast ?urawskiego powinien zagra? z Armeni?.

?obodzi?ski [7] - dobrze zast?pi? B?aszczykowskiego, szarpa? praw? stron?, dobrze do?rodkowywa?. Warto si? zastanowi? czy to nie on powinien wyj?? w pierwszej jedenastce na mecz z Armeni?.

Sobolewski - brak oceny

 

Taki sk?ad chcia?bym zobaczy? w ?rod?: Kowalewski - Bronowicki, B?k, ?ew?akow, Wasilewski - Krzynówek, Ka?mierczak, Gargu?a, ?obodzi?ski - Saganowski, Smolarek. Na boisku powinni si? te? pojawi? po przerwie Ujek i B?aszczykowski. Na ?awie nie powinno by? Boruca i ?urawskiego - na trybuny z nimi :]

Link to comment

Boruc [5] - Wielb??d bardzowielogarbny przy bramce, potem kilka bardzo niepewnych interwnecji. ?adny opierdol musia? dosta? w przerwie, bo w drugiej po?owie ju? nic nie zbaboli?.

 

Wasilewski [6] - spó?nia? si?, ale nic powa?nego nie zawali?, co jest raczej pozytywem po tym meczu.

B?k [7] - mia?em ju? go serdecznie do?? w naszej kadrze, ale od kilku spotka? ponownie przekona? mnie do siebie

Dudka [4] - ?lepe dziecko we mgle

?ew?akow [6] - zob.: Wasilewski

 

B?aszczykowski [7] - póki nie spuch?, gra?, i to naprawd? dobrze. akcja, w której rzuci?o si? na niego pi?ciu Azerów, a on i tak zdo?a? do?rodkowa?, w miar? celnie - mjód.

Lewandowski [6] - Mo?e i gra?, ale nic z tego w ?adn? stron? nie wynika?o

Krzynówek [6] - Za gr? [4], za bramki [8].

?urawski [4] - Bez udanego zagrania przez ca?y mecz. Jak dla mnie chwilowo out z kadry.

 

Smolarek [6] - du?o, bardzo du?o krzywdy zrobi?a mu my?l taktyczna Leo B. 'zagrajmy sobie dwoma lewoskrzyd?owymi', w zwi?zku z czym obaj z Krzynkiem sobie w pierwszej po?owie g?ównie przeszkadzali. Pó?niej by?o ju? tylko lepiej, cho? i tak odlegle od standardu, do którego nas obaj gracze przyzwyczaili.

Rasiak [6] - praktycznie osamotniony w ataku (zob.: taktyczna, my?l Leo B.), wiele zdzia?a? nie móg?. Szarpa?, stara? si?, mia? par? udanych d?ugich pi?ek do B?aszczykowskiego, ogólnie wyst?p na ma?y plus.

 

Saganowski [8] - gra? krótko, ale i tak by? najlepszy w polskiej ekipie.

?obodzi?ski [7] - wszed? na przys?owiowego podm?czonego rywala, dobrze kontynuowa? szarpanie B?aszczykowskiego

Sobolewski [6] - zob.: Lewandowski.

Link to comment
B?k [7] - mia?em ju? go serdecznie do?? w naszej kadrze, ale od kilku spotka? ponownie przekona? mnie do siebie

Najlepszy, najrowniej grajacy reprezentant ostatnich kilku lat i Ty miales go dosc? :| Oby zdrowie mu dopisalo i gral jak najdluzej bo drugiego takiego defensora dlugo miec nie bedziemy.

Link to comment

Skala 1-6

 

Boruc 1- straszny babol, ca?e szcz?scie ?e tylko jeden bo mog?y by? trzy.

Wasilewski 2,5- bardzo bezbarwny, wogole prawie do przodu nie szed? w obronie lepiej ni? w ofensywie

?ew?akow 3- troche lepiej od Wasilewskiego ale te? do przodu ?eadko wychodzi

Dudka 2- zawali? bramke pare niepewnych interwencji, najs?abszy w obronie

B?k 3,5- najlepszy nasz obro?ca strasznie poturbowany w tym meczu

B?aszczykowski 3- najlepszy w pierwszej po?owie potem zgas? bo jako jedyny przebiega? pierwsza cz??? spotkania

Lewandowski 2- po nim spodziewa?em si? du?o wi?cej bo by? chwalony na Ukrainie, na boisku strasznie zagubiony wi?kszo?? poda? do obro?ców

Krzynówek 3,5-bardzo s?abo do 60 minuty ale on poni?ej jakiego? poziomu nie schodzi 2 gole i odrazu wy?sza nota

?urawski 1- nic ale to nic nie gra?, wstawiony do sk?adu za nazwisko w nast?pnym meczu bym go nawet na ?awke nie da? bo zupe?nie nie ma formy

Rasiak 2,5- oprócz znoka?towania paru Azerów niczym si? nie wyró?ni?

Smolarek 3- gola troche pobiega?, wiatru narobi? i to tyle

rezerwowi:

Saganowski 4- mocno poci?gn?? nasz? gre w nast?pnym meczu powinien zacz?? od pocz?tku

?obodzi?ski 3- Kilka niez?ych akcji od momentu wej?cia do drugiej bramki pó?niej znik?

Sobolewski - za krótko gra?

 

Ogólnie mecz bardzo s?aby ale wa?ne zwyci?stwo bo Serbia i Portugalia goni? nas. Na Azerów wystarczy?o tak naprawde dobre 5 minut z Armenia trzeba zagra? znacznie lepiej.

Link to comment
IMHO powiedzia? bardzo dobrze. Nam nie przystoi ocenia? wygranych, a wnioski i analiza to ju? rola sztabu, a nie nasza rolleyes.gif

 

A my wezmy slomki w zeby i udawajmy wioskowych glupkow, bo co my tam o pilce mozmey wiedziec?

Patrz co napisa? me_who, nic doda? nic uj??. Nie ma sensu wyci?ga? dla nas wniosków po s?abszym meczu. Ka?dy chyba zdawa? sobie spraw? jak ci??ko b?dzie. Azb. dot?d nie przegra? u siebie, a my mieli?my du?e problemy z kadr?. Wa?ne, ?e mimo gorszej gry potrafili?my wygra? i to w dodatku, gdy przegrywali?my.

Prawd? mówi?c jestem zadowolony z tego meczu, wygrali?my, du?o ?adnych akcji, mankamentem by?a nie pewna obrona, ale to nie jest nowo?? akurat. Licz? si? 3pkt, a sztab wyci?gnie wnioski, Leo udowodni? ju?, ?e robi to jak nikt dot?d.

Link to comment

Skala eFeMowska:

 

Boruc [6] - zawalona bramka, niepewna gra - robi? wszystko, by?my si? za bardzo nie nudzili (to pos?anie pi?ki do góry, zamiast do przodu - miszcz :keke:)

Wasilewski [6] - wyró?nia? si? - szkoda, ?e jedynie now? fryzurk?. Poza tym jedna akcja ofensywna - nowoczesny O P proszony na sal?!

B?k [7] - przynajmniej gra? w miar? pewnie.

Dudka [5] - pomóg? Arturowi zdoby? gola dla rywali, preparat zwi?kszaj?cy ilo?? adrenaliny w ?y?ach :P

?ew?akow [6] - prz?ci?tny wyst?p - ani na plus, ani na minus.

 

B?aszczykowski [7] - póki mia? si?y, szarpa?, o?mieszy? kilka razy obro?ców, ale jak os?ab? - niewidoczny.

Lewandowski [6] - pono? w super formie. Je?eli to prawda, Leo - nie wystawiaj go!

Krzynówek [8] - mi?o mu si? spa?o w I po?owie, ale jak si? obudzi? po przerwie to zrobi?, co do niego nale?a?o i zdoby? dwie brameczki.

?urawski [5] - dzi?kujemy za takiego kapitana, co ani strzela, ani rozgrywa.

 

Smolarek [7] - próbowa?, ale to nie ta forma, co w meczu z Portugali?.

Rasiak [6] - nadal nie umie gra? w reprezentacji.

 

Rezerwowi:

 

Saganowski [8] - ?wietna zmiana. O?ywi? gr?, doprowadza? obro?ców rywali do szewskiej pasji i ?adny zwód. Musi by? pierwszy sk?ad ;)

?obodzi?ski [8] - te? da? dobr? zmian? za zm?czonego B?aszczyka. Kilka razy nie?le szarpn?? praw? stron?.

Sobolewski - za krótko gra?.

Link to comment
Źródło: PAP

 

Dwaj zawodnicy piłkarskiej reprezentacji Polski - obrońca Jacek Bąk i napastnik Euzebiusz Smolarek, nie wzięli udziału w niedzielnym rozruchu w Erewanie. Obaj doznali kontuzji w meczu z Azerbejdżanem i ich występ w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Armenią nie jest pewny.

 

Poważniejszy jest uraz Bąka. Doznał on silnego stłuczenia nogi w okolicach ścięgna Achillesa. Po meczu ból był na tyle silny, że sztab medyczny miał problemy z zabandażowaniem nogi. Z kolei Smolarek ma stłuczoną stopę. Obaj nie pojechali na trening.

 

Po zajęciach piłkarzy czeka odnowa biologiczna. W poniedziałek selekcjoner Leo Beenhakker przeprowadzi dwa treningi.

 

Oby zdążyli się wyleczyć na mecz z Armenią

Link to comment

Napisze cosik o meczu.

 

Słąbo nawet bardzo ałabo ale tego się można spodziewać przecież każda drużyna ma kryzys formy, okres na mecze kiepski (biorąc pod uwage forme reprezentacji polski dotychczas w okresach letnich), zawodnicy zmęczeni sezonem, niektórzy kompletnie bez formy ( Żurawski, Boruc dla którego ostatnim meczem "o coś" był mecz z Milanem, Krzynówek, Lewandowski). Mam do zarzucenia trenerowi jedną rzecz mianowicie to że popełnia "błąd" poprzedników powołując i wystawiając zawodników, którzy są kompletnie bez formy np. Żurawski. Reszte przemilcze gdyż jestem anty Benhakeer :kekeke:

Link to comment

Grunt, ze sa 3 punkty i chwala naszym ze potrafili jednak odwrocic losy meczu. A co do Rasiaka - w przeciwienstwie do Sagana jest zbyt statyczny i przez to jego gra jest zbyt czytelna dla obroncow przeciwnika. I na koniec - Borucowi to sie chyba utylo i to zdrowo?! :)

Link to comment
Łobodziński [8] - też dał dobrą zmianę za zmęczonego Błaszczyka. Kilka razy nieźle szarpnął prawą stroną.
hmm, nie za wysoko jednak?:>

A co do Boruca, rzeczywiscie wygladal jak po dawce (solidnej :keke: ) C2H5OH - czekałem tylko, jak zachce mu sie zrobić interwencje a'le Rene Higuita :keke:

Link to comment
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

Link to comment
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

 

Niby masz racje ale w dzisiejszym futbolu taki napastnik i taka taktyka to juz czysty archaizm. Ja tam nawet Grzesia lubie bo w sumie to nieglupi chlop jest ale gra to sie faktycznie nadaje co CCL i nizej bo tam jeszcze czesc ekip preferuje taki styl gry.

Link to comment

Mecz jaki był, taki był. Trzy punkty zdobyte, więc założenie zrealizowane. Teraz pozostaje nam cieszyć się, że nie podejmujemy Portugalii, a "jedynie" Armenię. Mimo nienajlepszego, aczkolwiek wygranego, spotkania z Azerami, trzeba być optymistami przed środowym (?) meczem.

Link to comment
Rasiak [6] - nadal nie umie grać w reprezentacji.
Po prostu reprezentacja nie umie grać z Rasiakiem. Ile razy tak było, że długa piłka była adresowana na niskiego Smolarka, zamiast na Rasiaka, który mógłby ją zgrać właśnie Smolarkowi.

I 3-4 razy pokazał Rasiak, że potrafi zgrać dobrze piłkę, o ile jest na niego grana. A że nie jest, to chyba nie jego wina...

Niby masz racje ale w dzisiejszym futbolu taki napastnik i taka taktyka to juz czysty archaizm. Ja tam nawet Grzesia lubie bo w sumie to nieglupi chlop jest ale gra to sie faktycznie nadaje co CCL i nizej bo tam jeszcze czesc ekip preferuje taki styl gry.

OK, archaizm. Jak więc nazwać taktykę gry wysokimi piłkami do Smolarka czy Żurawskiego? Głupotą obrońców? Pewnie po części tak, ale skoro tak kopią, to raczej powinni kierować piłki na zdecydowanie lepszego w powietrznych pojedynkach od wspomnianej dwójki Rasiaka.

Link to comment
Taki skład chciałbym zobaczyć w środę: Kowalewski - Bronowicki, Bąk, Żewłakow, Wasilewski - Krzynówek, Kaźmierczak, Garguła, Łobodziński - Saganowski, Smolarek. Na boisku powinni się też pojawić po przerwie Ujek i Błaszczykowski. Na ławie nie powinno być Boruca i Żurawskiego - na trybuny z nimi

Ciężko będzie :)

 

Co do Rasiaka, to skoro jest w futbolu miejsce dla Croucha, to jest również dla Grześka. Nawet ta przewrotka ze spalonego w pierwszych minutach gry w stylu Croucha była :)

Link to comment

http://sport.onet.pl/0,1248713,1548126,wiadomosc.html

 

Proooof mówiłeś coś o nieświeżym barszczyku :keke: . Przecież wodę mieli swoją wozić? Znowu zaczyna się tłumaczenie?

A tak przy okazji to proszę Leo o nie wystawianie w jutrzejszym meczu Artura Boruca. Niestety pewnie Leo go wystawi, żeby dać mu szansę na rehabilitację.

Link to comment
  • verlee featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...