Jump to content

Reprezentacja Polski


Recommended Posts

Szkoleniowiec reprezentacji Polski Leo Beenhakker powo?a? 24 osobow? kadr? na wyjazdowe mecz przeciwko Azerbejd?anowi i Armenii. Zgrupowanie rozpocznie si? 28 maja, a 31 kadra poleci do Baku gdzie 2 czerwca zagraj? spotkanie z Azerbejd?anem. 4 dni pó?niej w Erewaniu odb?dzie si? mecz z Armeni?.

 

Powo?ani zawodnicy:

 

BRAMKARZE:

Artur Boruc (Celtic Glasgow), Wojciech Kowalewski (Spartak Moskwa), ?ukasz Fabia?ski (Legia Warszawa)

 

OBRONCY:

Micha? ?ew?akow (Olympiakos Pireus), Jacek B?k (Al-Ryyan), Dariusz Dudka (Wis?a Kraków), Marcin Wasilewski (Anderlecht Bruksela), Grzegorz Bronowicki (Legia Warszawa), Pawe? Gola?ski (Kolporter Korona Kielce), Jakub Wawrzyniak (Widzew ?ód?), Arkadiusz G?owacki (Wis?a Kraków)

 

POMOCNICY:

Mariusz Lewandowski (Szachtar Donieck), Euzebiusz Smolarek (Borussia Dortmund), Jacek Krzynówek (VfL Wolfsburg), Jakub B?aszczykowski (Wis?a Kraków), ?ukasz Gargu?a (GKS Be?chatów), Przemys?aw Ka?mierczak (Boavista FC), Rafa? Murawski (Lech Pozna?), Wojciech ?obodzi?ski (Zag??bie Lubin)

 

NAPASTNICY:

Maciej ?urawski (Celtic Glasgow), Rados?aw Matusiak (US Palermo), Grzegorz Rasiak (Southampton FC), Marek Saganowski (Southampton FC), Mariusz Ujek (BOT Be?chatów)

 

GRACZE REZERWOWI:

Tomasz Kuszczak (Manchester United), Marcin Baszczy?ski (Wis?a Kraków), Adam Kokoszka (Wis?a Kraków), Ireneusz Jele? (AJ Auxerre), Maciej Iwa?ski (Zag??bie Lubin), Robert Kolendowicz (Zag??bie Lubin), ?ukasz Piszczek (Zag??bie Lubin), Bart?omiej Grzelak (Legia Warszawa).

 

Kilka nominacji mo?e dziwi?. Dla mnie na przyk?ad troch? niezrozumia?e jest powo?anie Wawrzyniaka z Widzewa, a z kolei brak Grzelaka z Boavisty.

Dobr? wiadomo?ci? jest powo?anie Saganowskiego, który przecie? prezentowa? w Southampton bardzo dobr? form?. Uwa?am jeszcze, ?e powinno w kadrze si? znale?? miejsce dla Mi?ciela i Malarza, którzy w lidze greckiej zrobili niez?? karier?.

Link to comment
Obro?ca Wis?y Kraków, Arkadiusz G?owacki podda si? w najbli?szy wtorek operacji prawej d?oni. Do zabiegu dojdzie w Poznaniu.

 

W zwi?zku z tym G?owacki, który zosta? powo?any przez selekcjonera reprezentacji Polski, Leo Beenhakkera, na najbli?sze mecze eliminacyjne z Azerbejd?anem i Armeni?, nie pojedzie na zgrupowanie kadry.

 

28-letni obro?ca nie zagra równie? w pozosta?ych meczach Wis?y w tym sezonie.

 

Szkoda go?? wiecznie ma kontuzje, a ostatnio w lidze gra naprawd? bardzo dobrze.

Link to comment
O olbrzymim pechu mo?e mówi? obro?ca Korony Kielce, Pawe? Gola?ski. Powo?any do reprezentacji Polski na dwumecz z Armeni? i Azerbejd?anem w eliminacjach mistrzostw Europy pi?karz dozna? urazu, który wyklucza go z gry do ko?ca sezonu.

- Podczas meczu z GKS Be?chatów zerwa?em mi?sie? pó?b?oniasty prawej nogi i rehabilitacja potrwa co najmniej miesi?c – stwierdzi? Gola?ski.

 

Oznacza to, ?e obro?cy Korony zabraknie w meczach kadry Leo Beenhakkera.

 

Pawe? Gola?ski w reprezentacji Polski wyst?pi? do tej pory pi?ciokrotnie - w tym w spotkaniach z Portugali?, Serbi? i Kazachstanem w eliminacjach ME. Z powodu kontuzji nie zagra? z Belgi?, Azerbejd?anem i Armeni?.

 

Przed kilkoma dniami z kadry na czerwcowe mecze wypad? Arkadiusz G?owacki.

No to obrona si? sypie. Radomski, G?owacki, teraz Gola?ski...

Link to comment

Golo te? jest podatny na kontuzje, wcale a wcale nie ust?puje w tym G?owackiemu, ostatnio te? nie gra? w kadrze z powodu kontuzji, a niew?tpliwie by si? dla dru?yny przyda?, chocia? na Azerów i Armeni? chyba jednak lepiej na praw? stron? obrony pasuje Wasilewski, graj?cy bardziej atletyczny futbol.

Link to comment

Beenhaker do??czy? do kadry Iwa?skiego:

Selekcjoner reprezentacji Polski, Leo Beenhaker, do??czy? pomocnika Macieja Iwa?skiego z Zag??bia Lubin do kadry na mecze eliminacji do mistrzostw Europy w 2008 roku z Azerbejd?anem (2 czerwca w Baku) oraz Armeni? (cztery dni pó?niej w Erewaniu).

 

Pierwotnie Iwa?ski znalaz? si? w?ród zawodników umieszczonych na li?cie rezerwowej. Jednak w ?rod? do siedziby lubi?skiego klubu wp?yn??a informacja o tym, ?e Beenhaker zdecydowa? si? wcieli? rozgrywajacego lidera Orange Ekstraklasy do podstawowej kadry.

 

W reprezentacji Polski pomocnik debiutowa? w grudniu 2006 w wyjazdowym meczu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (5:2). Zaliczy? wówczas dwie asysty. Natomiast w kolejnym, ostatnim - jak dot?d - meczu z Estoni? (4:0) wpisa? si? na list? strzelców.

Link to comment

powodem powo?ania Iwa?skiego s? problemy zdrowotne Gargu?y, który chce wreszcie wyleczy? jak?? dolegliwo?? i postanowi? ?e dla niego b?dzie to ju? koniec sezonu po meczu z Pogoni? w Szczecinie. Woli nie gra? w reprze ni? ma zagra? z bólem i to byle jak.

rozs?dnie.

Link to comment

Kadr? uzupe?ni? Sobolewski, Baszczy?ski i Kokoszka. Troch? ?mieszne wydaj? mi si? powo?anie tego pierwszego, w meczu z BOTem nie widzia?em, ?eby zas?u?y? na powo?anie, ale to ju? sprawa Leo. Nie chc? by? z?ym prorokiem, ale mecze z Azerami i Ormianami mog? by? bardzo ci??kie dla tej kadry. :/

Link to comment

Ja meczyk ogl?da?em i mog? powiedzie? ?e Sobol zagra? przyzwoicie, owszem kiedy? gra? lepiej, ale na mecze jako "rze?nik" z Ormianami i Azerami b?dzie w sam raz. Co do Baszcza i Kokoszki, to ju? wizja Leo, chocia? Baszczu nie zagra? rewelacyjnego spotkania w Be?chatowia a Kokoszka...jak zawsze wszed? z rezerwy.

Link to comment
Ja meczyk ogl?da?em i mog? powiedzie? ?e Sobol zagra? przyzwoicie, owszem kiedy? gra? lepiej, ale na mecze jako "rze?nik" z Ormianami i Azerami b?dzie w sam raz. Co do Baszcza i Kokoszki, to ju? wizja Leo, chocia? Baszczu nie zagra? rewelacyjnego spotkania w Be?chatowia a Kokoszka...jak zawsze wszed? z rezerwy.

 

Zostali powo?ani z prostego powodu" zast?pili Gola?skiego i G?owackiego. Byli na li?cie rezerwowej to weszli do kadry. Tyle. I tak pewnie ?aden nie zagra.

Link to comment
Adam Nawa?ka zosta? w??czony do sztabu szkoleniowego pi?karskiej reprezentacji Polski, która we Wronkach przygotowuje si? do wyjazdowych meczów eliminacji mistrzostw Europy z Azerbejd?anem i Armeni? (2 i 6 czerwca). Zast?pi? w nim Dariusza Dziekanowskiego - poinformowa? rzecznik dru?yny narodowej Kazimierz Oleszek.

"Wobec choroby Dariusza Dziekanowskiego selekcjoner Leo Beenhakker podj?? decyzj? o w??czeniu do sztabu szkoleniowego Adama Nawa?ki. Szkoleniowiec ten wzi?? ju? udzia? w poniedzia?kowym porannym treningu polskich pi?karzy" - powiedzia? Kazimierz Oleszek, który nie chcia? zdradzi? szczegó?ów k?opotów zdrowotnych Dziekanowskiego.

 

Podczas zgrupowania we Wronkach z polskimi pi?karzami pracowa? b?d?, oprócz Beenhakkera i Nawa?ki, dotychczasowi asystenci Holendra, czyli odpowiadaj?cy za szkolenie bramkarzy jego rodak Frans Hoek oraz Bogus?aw Kaczmarek.

Adam Nawa?ka ma 49 lat. W rundzie wiosennej Orange Ekstraklasy pracowa? jako trener Wis?y Kraków, ale w trakcie rozgrywek zosta? zwolniony. Wcze?niej prowadzi? m.in. Zag??bie Lubin i Jagielloni? Bia?ystok. Uko?czy? Akademi? Trenersk? PZPN. Wcze?niej by? pi?karzem Wis?y Kraków, 32 razy zagra? w reprezentacji Polski, zdobywaj?c jedn? bramk?. Wyst?pi? w mistrzostwach ?wiata w Argentynie w 1978 roku.

 

Kadrowicze we Wronkach ?wiczy? b?d? do ?rody. W czwartek przed po?udniem samolotem czarterowym odlec? z Poznania do Baku w Azerbejd?anie.

Kto? wie jaka to choroba?

Zmiana raczej kosmetyczna, bo i tak w kadrze o wszystkim decyduje Leo

Link to comment
Rados?aw Matusiak opu?ci we wtorek zgrupowanie kadry we Wronkach. Okaza?o si?, ?e uraz kostki napastnika Palermo jest wci?? na tyle powa?ny, ?e wyklucza go z meczów z Azerbejd?anem i Armeni?

Matusiak przyjecha? do Wronek w poniedzia?ek wieczorem. Przywióz? ze sob? dokumentacj? kontuzji stawu skokowego prawej nogi, której nabawi? si? w meczu ligowym z Ascoli.

 

Napastnik od razu uda? si? na badania. Lekarze ocenili, ?e stan jego kostki wci?? nie jest dobry. Razem z trenerami zdecydowali, ?e napastnik Palermo zostanie odes?any do domu i nie pojedzie na najbli?sze mecze. We wtorek Matusiak ma opu?ci? Wronki.

 

- Po konsultacji z lekarzem reprezentacji Jerzym Grzywoczem Leo Beenhakker zdecydowa? si? wezwa? do Wronek ?ukasza Piszczka, który znajdowa? si? w?ród powo?anych na tzw. li?cie rezerwowej. Ma pojawi? si? we Wronkach we wtorek przed po?udniem i zast?pi Matusiaka, którego wyst?p w najbli?szych meczach jest niemo?liwy - powiedzia? rzecznik prasowy kadry Kazimierz Oleszek.

 

22-letni Piszczek do tej pory zagra? w reprezentacji przez 29 minut w towarzyskim meczu z Estoni? (4:0). W zako?czonym w sobot? sezonie Orange Ekstraklasy zdoby? 11 bramek dla mistrza Polski - Zag??bia Lubin, do którego jest wypo?yczony z Herthy Berlin.

 

gazeta.pl

 

Moim zdaniem s?uszna decyzja, otwiera si? tym samym szansa gry przed Piszczkiem/Ujkim, ze wskazaniem na tego drugiego, który ma inny, bardziej odpowiedni na tych rywali styl gry.

Link to comment
Kto? wie jaka to choroba?

Dzisiaj w wiadomo?ciach sportowych radiowej "Trójki" Micha? G?siorowski mówi? co? o lekkim parali?u prawej strony cia?a - hospitalizacja Dziekanowskiego mo?e potrwa? podobno nawet do 5 tygodni...

Link to comment

Z kategorii ciekawostki.

http://sport.onet.pl/0,1248713,1544456,wiadomosc.html

 

SE ma wsz?dzie wtyki :D . Powiem, ?e zdziwi?a mnie nieobecno?? Dziekanowskiego w kadrze. O ile pierwsze doniesienia mów?ce o problemach z kregos?upem wydawa?y si? logiczne, o tyle kolejne wypowiedzi Leo i niektórych pi?karzy zasia?y ziarno niepewno?ci co sytuacji Dziekana. Czy?by jaki? konflikt, a mo?e rzeczywi?cie Dziekanowski ma jakie? powa?niejsze problemy?

Jak dla mnie z nie to jest dupa nie trener. By? potrzebny Beekhakkerowi chyba wy??cznie jako t?umacz.

Link to comment
Tylko dlaczego Dziekan odszed??

 

Jeszcze nie ma konkretnej decyzji o jego odej?ciu, na razie Nawa?ka jest tymczasowym asystentem Leo. Beenhakker mówi, ?e szybko znale?li wspólny j?zyk i maj? podobne spojrzenie na futbol, wi?c powinno by? dobrze :] Ada? nic nie spierniczy, Leo z Bobem trzymaj? r?k? na pulsie ;)

Link to comment

Dziekanowski wyda? o?wiadczenie:

 

Asystent trenera pi?karskiej reprezentacji Polski Leo Beenhakkera Dariusz Dziekanowski przebywa w szpitalu, co wykluczy?o go z wyjazdu na najbli?sze dwa mecze eliminacji mistrzostw Europy w Azerbejd?anem i Armeni?.

 

W o?wiadczeniu przes?anym PAP Dziekanowski poinformowa?, ?e powodem jego pobytu w szpitalu s? k?opoty z kr?gos?upem. "Z powodu przewlek?ych dolegliwo?ci bólowych odcinka szyjnego kr?gos?upa z zaburzeniami neurologicznymi w przebiegu dyskopatii C5-C6, C6-C7, potwierdzonej badaniem rezonansu magnetycznego z dnia 8 maja, jestem hospitalizowany w oddziale urazowo-ortopedycznym" - napisa? asystent Beenhakkera w o?wiadczeniu.

 

Z powodu k?opotów zdrowotnych Dziekanowski zosta? kilka dni temu zast?piony w sztabie reprezentacji przez Adama Nawa?k?. Natomiast Beenhakker podkre?la?, ?e liczy na szybki powrót do zdrowia swojego dotychczasowego asystenta. - Najwa?niejsze, ?eby wyzdrowia? i na razie nie chc? mówi?, jaka b?dzie jego przysz?o??. Nasza dotychczasowa wspó?praca uk?ada?a si? bardzo dobrze. Dlaczego poprosi?em Adama Nawa?k?? Znale?li?my szybko wspólny j?zyk. Mamy bardzo podobne spojrzenie na futbol i reprezentacj? - mówi? selekcjoner na pocz?tku zgrupowanie we Wronkach.

 

Od czwartku polscy pi?karze przebywaj? w Baku, gdzie w sobot? zagraj? mecz z Azerbejd?anem. Cztery dni pó?niej w Erewanie spotkaj? si? z Armeni?.

 

sportowefakty.pl/PAP

Link to comment
  • verlee featured this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...